Làm tốt công tác tham mưu trong phòng chống tham nhũng

THỨ BA, 27/10/2020 10:54:04

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.


Trong nhiệm kỳ, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu tổ chức 1.154 hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tham nhũng cho cán bộ các cấp

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chủ động phòng ngừa

Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy vai trò, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ PCTN. 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng thể chế phục vụ công tác PCTN, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa như công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan Nhà nước; xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công tác tổ chức cán bộ; xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. UBND tỉnh cũng kịp thời chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, hạn chế các sơ hở trong quản lý, điều hành, phục vụ công tác PCTN. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, cùng việc thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính đã góp phần hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện 289 cuộc kiểm tra, thanh tra về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tham nhũng. Hiện 100% số cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện các quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý hành chính. Toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi 2.144 lượt cán bộ, công chức, viên chức. 100% số cơ quan, đơn vị có người phải kê khai tài sản tổ chức kê khai theo quy định. Các đơn vị trong tỉnh tổ chức 1.154 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCTN cho các cán bộ chủ chốt cấp huyện, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn nhà nước của tỉnh, với 105.482 lượt người tham gia. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 21 chuyên mục "Góc nhìn nội chính".

Kiên quyết đấu tranh

Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh nhiều hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của các cơ quan nội chính, từ đó tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh tích cực thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện sai phạm của các đơn vị, cán bộ, đảng viên để xử lý theo quy định. 

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các ngành thường xuyên rà soát các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Tỉnh ủy; kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng, chỉ đạo các cơ quan tư pháp xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng. Trong nhiệm kỳ, qua công tác kiểm tra, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 10 vụ việc tham nhũng. Hiện nay, tòa án đã xét xử 5 vụ, các vụ còn lại đang tiếp tục điều tra làm rõ và đưa ra xét xử trong thời gian tới. Một số vụ án nổi bật trong nhiệm kỳ qua là vụ "đưa, nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh. Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 8 bị cáo từ 5 - 14 năm tù. Vụ Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh, Kinh Môn) đã lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, quyết toán việc sửa chữa Trạm Y tế xã để chiếm đoạt gần 85,8 triệu đồng và bị xử phạt 34 tháng tù. Công an thị xã Kinh Môn khởi tố bị can và đang tiếp tục điều ra làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Thị Phương, cựu Trưởng Ban Thú y phường Phú Thứ cùng một số người khác có hành vi lập khống hồ sơ của 7 hộ dân để chiếm đoạt hơn 227,4 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

DANH TRUNG