Lãnh đạo Thành ủy Chí Linh đối thoại với nhân dân  

THỨ SÁU, 23/10/2020 19:16:13

Sáng 23.10, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Chí Linh đã tiếp xúc, đối thoại với người dân phường An Lạc.


Người dân phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, người dân mong muốn các ngành chức năng của thành phố tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; quy hoạch vùng sản xuất tập trung lúa nếp cái hoa vàng, cây bí xanh, đăng ký sản phẩm OCOP. Quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng bị ảnh hưởng bởi việc khai thác than thổ phỉ trước đây; ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; hoàn chỉnh quy hoạch quần thể di tích Đền Cao…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Chí Linh cùng các cơ quan chuyên môn của thành phố, lãnh đạo phường An Lạc đã giải đáp, làm rõ nhiều kiến nghị của người dân, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.                                                                                    

TRUNG TUÂN