Lấy ý kiến tham gia xây dựng 2 dự thảo luật

THỨ NĂM, 17/09/2020 15:41:46

Sáng 17.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).


Hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Tại hội nghị đã có 15 lượt ý kiến tham gia góp ý vào 2 dự thảo luật nói trên. 

Đối với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, đa số các ý kiến nhất trí với tên gọi. Có ý kiến cho rằng nội dung quy định "bộ đội biên phòng có nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật" là chồng chéo với nhiệm vụ của lực lượng công an. Đề nghị phân định rõ việc chủ trì và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng…

Tham gia ý kiến vào Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các ý kiến đồng tình với phương án 2 của dự thảo luật về đánh giá sơ bộ tác động môi trường (điều 30). Phương án này có ưu điểm là có thể áp dụng các tiêu chí môi trường để làm căn cứ xuyên suốt trong việc xác định đối tượng phải thực hiện đánh giá, xác định địa điểm đầu tư dự án phù hợp với môi trường.

Về giấy phép môi trường, đa số các ý kiến đều nhất trí với phương án chỉ dùng 1 loại giấy phép môi trường trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, thay thế 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính cấp phép về môi trường...

Ngoài ra, còn nhiều ý kiến đóng góp về việc điều chỉnh, thay thế, bổ sung các từ ngữ trong các điều khoản của 2 dự thảo luật.

2 dự thảo luật này sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới. 
HÀ NGA