"Lên dây cót" cho cải cách hành chính

THỨ TƯ, 23/09/2020 07:20:15

Những cuộc kiểm tra thiết thực, hiệu quả sẽ thúc đẩy công tác cải cách hành chính ở cấp xã. 


Sở Nội vụ kiểm tra việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã Cộng Hòa (Kim Thành)
Thông qua kiểm tra trực tiếp tại cấp xã, cán bộ, chuyên viên Sở Nội vụ đã cầm tay chỉ việc cho cán bộ xã, nhắc nhở, giúp điều chỉnh ngay những hạn chế, sai sót trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).

Tập huấn tại chỗ 

Toàn bộ nội dung đang niêm yết tại bảng công khai các thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết ở xã Cộng Hòa (Kim Thành) đều sai so với quy định. Chưa có TTHC cấp xã nào được niêm yết. Các văn bản được niêm yết hầu hết chỉ là các quy định, quyết định, thông tư, nghị định mà cán bộ, công chức phải nắm chắc chứ không phải nội dung mà nhân dân cần tìm hiểu khi đến giao dịch. Do vậy, việc niêm yết những văn bản này là không đúng, không có giá trị. Khi được kiểm tra, cán bộ bộ phận "một cửa" xã lúng túng vì không biết cập nhật, tải TTHC ở đâu để niêm yết. Ngay tại xã, cán bộ Sở Nội vụ mở máy tính, hướng dẫn cán bộ xã vào Cổng Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.haiduong.gov.vn), tải toàn bộ TTHC cấp xã; vừa phổ biến vừa hướng dẫn lại các yêu cầu về việc niêm yết TTHC.

Cũng bị đoàn kiểm tra chỉ rõ một số hạn chế như không có các báo cáo về công tác CCHC theo quy định, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ không hiệu quả, còn trễ hẹn trong giải quyết TTHC... nhưng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Sơn (Nam Sách) Nguyễn Đức Ngọc lại mong được kiểm tra thường xuyên. Theo ông Ngọc, được kiểm tra CCHC là dịp để "lên dây cót", chấn chỉnh và hướng dẫn lại cho đội ngũ cán bộ, công chức xã còn yếu, thiếu về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Liên tiếp trong 5 ngày vừa qua, 10 đơn vị cấp xã trong tỉnh đã được đoàn kiểm tra công tác CCHC của Sở Nội vụ vừa kiểm tra, vừa tập huấn nghiệp vụ tại chỗ như trên. Khác với mọi năm, thay vì thành lập đoàn của tỉnh, năm nay lần đầu tiên tỉnh giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra toàn diện công tác CCHC đến tận cấp xã. Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết việc kiểm tra CCHC đến cấp xã đã giúp đoàn nắm chắc hơn việc thực hiện nhiệm vụ CCHC ở các cấp. Thành phần đoàn gồm các cán bộ, chuyên viên chuyên sâu về CCHC đã giúp sở thẩm định kết quả bước đầu để chuẩn bị cho lần đầu tiên tỉnh chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã. Qua kiểm tra, sở cũng hiểu kỹ hơn những hạn chế, vướng mắc trong thực thi CCHC ở cấp xã, từ đó có cơ sở kiến nghị, đề xuất với tỉnh, trung ương các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp. Trước đó, mọi năm, đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh thường chỉ khảo sát số ít đơn vị cấp xã trong đợt kiểm tra chung toàn tỉnh; chỉ cấp huyện kiểm tra cấp xã.

Cần đa dạng các hoạt động kiểm tra

Kết quả kiểm tra CCHC là căn cứ quan trọng nhằm xác định chỉ số CCHC các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ở cấp huyện, mới có một số ít  địa phương thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC. Nhiều huyện chưa kiểm tra trực tiếp. Việc kiểm tra CCHC các sở, ngành, đơn vị cấp huyện cũng chưa thực hiện được theo kế hoạch năm. Hoạt động kiểm tra cũng chưa đa dạng, chưa kiểm tra đột xuất, kiểm tra công vụ tập trung vào những vấn đề bức xúc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp hoặc những nội dung đã được tập trung chỉ đạo. Chưa phát hiện được các trường hợp thiếu sót, khuyết điểm trong thực thi công vụ, vi phạm văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Hướng tới mục tiêu nâng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cùng với các giải pháp đồng bộ, cần nâng cao hơn nữa chất lượng, cách thức kiểm tra CCHC. Ngoài 6 nội dung CCHC, công tác chỉ đạo, điều hành, việc kiểm tra cần mở rộng sang việc cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị...

Đánh giá sơ bộ sau đợt kiểm tra CCHC ở cấp xã vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ cũng nhận định chỉ kiểm tra thường xuyên là chưa đủ mà cần phải đa dạng các hoạt động kiểm tra, trong đó đặc biệt là tái kiểm tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm trong CCHC. Hoạt động này cần được đổi mới, tiến hành thường xuyên ở các cấp, tập trung đi sâu vào trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức thực thi công vụ và các lĩnh vực, chỉ số mà tỉnh còn hạn chế, bị giảm điểm như chi phí thời gian, chi phí không chính thức...
 
LINH AN