Lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh

THỨ TƯ, 25/03/2020 10:30:17

85 năm qua, lực lượng dực lượng dân quân tự vệ tỉnh ta đã phát huy truyền thống kiên cường, mưu trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…


Lực lượng dân quân xã Yết Kiêu (Gia Lộc) tham gia huấn luyện
Cách đây vừa tròn 85 năm (28.3.1935), tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất ở Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Kể từ đó, ngày 28.3 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).

Tại Hải Dương, từ đội tự vệ đầu tiên được thành lập tháng 9.1940 ở xã Hợp Tiến (Nam Sách), lực lượng DQTV đã nhanh chóng phát triển, cùng bộ đội địa phương chiến đấu, buộc địch rút khỏi nhiều đồn bốt, phân tán lực lượng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng DQTV tỉnh đã tích cực tham gia khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, phục vụ chiến đấu. 

Trong suốt 85 năm qua, lực lượng DQTV cả nước nói chung, DQTV tỉnh ta nói riêng đã phát huy truyền thống kiên cường, mưu trí, giữ gìn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Lực lượng DQTV Hải Dương không ngừng được củng cố và phát triển. Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng DQTV theo phương châm "đủ, gọn, hợp lý, đáp ứng yêu cầu trong thời bình và sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh". Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp đều chủ động tổ chức tuyên truyền, rà soát số công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; ưu tiên chọn những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có lý lịch rõ ràng, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, cơ sở...

Các địa phương cũng chủ động bố trí kinh phí, thực hiện chế độ, chính sách chi trả theo đúng quy định của Luật DQTV. Trong thời gian huấn luyện, nhiều nơi còn trích ngân sách để hỗ trợ thêm cho các chiến sĩ DQTV, tạo động lực để họ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, lực lượng DQTV chiếm khoảng 1,4% số dân toàn tỉnh. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV chiếm khoảng 22%, đoàn viên thanh niên chiếm trên 60%, nữ 12%. Tất cả các xã, phường, thị trấn biên chế đủ chức danh cơ quan quân sự. 100% số Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn là đảng viên, 80% số cấp ủy viên và khoảng 60% là Ủy viên UBND cấp xã.

Ở cấp xã, lực lượng dân quân được xây dựng từ tổ tới cấp trung đội. Trong các doanh nghiệp nhà nước, lực lượng tự vệ được xây dựng từ cấp tiểu đội đến tiểu đoàn. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo các cơ sở xây dựng tổ, nhóm dân quân hoạt động tại các thôn, khu dân cư, góp phần quan trọng ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đơn vị, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng". Hằng năm bổ sung kinh phí đầu tư làm, cải tạo các mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập. Đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những hạn chế... Hằng năm đều có trên 98,5% số DQTV tham gia huấn luyện, trong đó 75% đạt loại khá, giỏi. 

Cùng với xây dựng lực lượng vững mạnh rộng khắp, những năm qua lực lượng DQTV còn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng làng, xã vững mạnh trong khu vực phòng thủ. Hằng năm, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều chỉ đạo cơ quan công an - quân sự ở cơ sở thường xuyên phối hợp hoạt động theo Nghị định 133/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Phối hợp nắm tình hình các điểm khiếu kiện phức tạp liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh...

Lực lượng DQTV còn là nòng cốt tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tiêu biểu từ năm 2018 đến nay, DQTV TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn đã cùng các đơn vị bộ đội giúp bà con địa phương kịp thời dập tắt gần 100 ha rừng.

Từ năm 2015 đến nay, DQTV các địa phương trong tỉnh đã tham gia hàng nghìn ngày công làm đường nông thôn, dọn vệ sinh môi trường, gặt lúa, giúp các gia đình chính sách xây dựng, tu sửa nhà ở... Đặc biệt, trong những ngày dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng dân quân huyện Thanh Miện đã nỗ lực giúp bà con xã Thanh Giang (nơi có 1 người dương tính với Covid - 19) dọn vệ sinh môi trường, chuẩn bị các điều kiện để thành lập cơ sở cách ly... 

Có thể khẳng định, DQTV đã trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện và vận động nhân dân tham gia củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân địa phương.
PV