Một số đơn vị, địa phương biểu dương điển hình tiên tiến

THỨ SÁU, 03/07/2020 07:02:22

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả.


Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2019)

Ngày 2.7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, huyện Kim Thành, Hội Phụ nữ các huyện Nam Sách, Thanh Miện biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. 

5 năm qua, phong trào thi đua của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp trong tỉnh được nhân rộng với nhiều nội dung gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Tiêu biểu là phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Cán bộ, kiểm sát viên các cấp tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng; có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.


Trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến được huyện Kim Thành triển khai thực hiện hiệu quả. Đến hết năm 2019, 100% số xã trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra. Phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt” trong ngành giáo dục có nhiều chuyển biến rõ rệt... Huyện có nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được các cấp khen thưởng.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện Nam Sách đã tiết kiệm được gần 12 tỷ đồng, các cấp hội trích một phần quỹ tặng quà cho 1.236 hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo; giúp gần 500 hội viên nghèo vay gần 2 tỷ đồng phát triển sản xuất.

Đến nay, 100% số cơ sở Hội Phụ nữ huyện Thanh Miện đăng ký đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, duy trì 127 tổ phụ nữ thu gom rác thải; vận động quyên góp hỗ trợ xây 5 "mái ấm tình thương" với số tiền 150 triệu đồng; sửa nhà cho 2 hội viên nghèo với số tiền 13 triệu đồng...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của các địa phương, đơn vị trên được biểu dương, khen thưởng. 

PV