MTTQ các cấp phối hợp thực hiện mục tiêu kép

THỨ TƯ, 15/07/2020 16:07:50

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, thông qua chương trình hành động 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị

Sáng 15.7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, thông qua chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu thời gian tới MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của nhân dân và doanh nghiệp, cùng các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu kép đó là tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, đồng thời khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, hỗ trợ việc giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn do Covid-19.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng Đảng. MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức cho người dân, các đoàn viên, hội viên tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó phát huy trí tuệ, tiềm năng, sức mạnh, ý chí của nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và đất nước. 

Tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn và đô thị. Thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, thể hiện vai trò, vị trí của MTTQ, nhất là thông qua việc giám sát và phản biện xã hội.

6 tháng đầu năm nay, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh. Tập trung tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân trước diễn biến của dịch Covid-19 và quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp; thường xuyên phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các biện pháp giải quyết.

Tổ chức đợt vận động ''Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19'', được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, đông đảo các cơ quan, đơn vị và nhân dân hưởng ứng. Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, nhất là giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

HT