Nam Sách tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nữ đại biểu HĐND 

THỨ NĂM, 22/10/2020 19:45:50

Nữ đại biểu HĐND của 5 xã ở huyện Nam Sách đã thảo luận những giải pháp giúp tăng tỷ lệ nữ tham gia HĐND cấp xã trong kỳ bầu cử sắp tới.


Các nữ đại biểu HĐND 5 xã thảo luận về những giải pháp giúp tăng tỷ lệ nữ tham gia HĐND trong kỳ bầu cử sắp tới

Hội Phụ nữ huyện Nam Sách vừa phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 Hải Dương tổ chức tọa đàm, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các thành viên Nhóm điều phối mạng lưới hỗ trợ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 của 5 xã gồm Minh Tân, Thái Tân, Đồng Lạc, Cộng Hòa, Phú Điền.

Các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND…; thảo luận đưa ra những giải pháp giúp tăng tỷ lệ nữ tham gia HĐND trong kỳ bầu cử sắp tới, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao năng lực của phụ nữ tham gia hoạt động chính trị. 

Thông qua buổi tọa đàm giúp các nữ đại biểu HĐND xã nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thuyết trình góp phần hoàn thành tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; chuẩn bị các kỹ năng cơ bản cho nữ đại biểu HĐND tham gia đề cử, ứng cử tại kỳ bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới đây.
Đây là hoạt động nằm trong Dự án: "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hải Dương" do Quỹ viện trợ Ailen và tổ chức Apheda tài trợ.

MAI HƯƠNG