Nâng cao chất lượng thảo luận chương trình hành động tại đại hội

THỨ TƯ, 29/07/2020 07:01:03

Là chủ trương mới nên qua các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành, việc thảo luận dự thảo chương trình hành động vẫn còn những hạn chế và lúng túng nhất định.


 Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận dự thảo chương trình hành động tại tổ
Việc xây dựng, thảo luận dự thảo chương trình hành động (CTHĐ) tại Đại hội Đảng bộ các cấp là chủ trương đúng đắn, góp phần đưa nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào thực tiễn. Tuy nhiên, qua các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành cho thấy việc thảo luận CTHĐ tại một số nơi vẫn chưa thực sự thỏa đáng.

Vẫn còn lúng túng

Vì là chủ trương mới nên qua 6 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành, việc thảo luận dự thảo CTHĐ vẫn còn những hạn chế và lúng túng nhất định. Việc thảo luận CTHĐ chủ yếu được thực hiện tại các tổ và chưa dành thời gian thỏa đáng để thảo luận tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét: "Các cấp ủy đã xây dựng dự thảo CTHĐ bảo đảm chất lượng và thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên vẫn có đại hội thảo luận dự thảo CTHĐ chưa thực sự rõ nét, còn thảo luận chung vào các văn kiện khác. Mỗi đại hội cũng thường chỉ có 2-3 ý kiến tại hội trường tham gia vào dự thảo CTHĐ. Nhiều tham luận tại đại hội vẫn mang tính liệt kê thành tích, chưa đi sâu đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp".

Theo đại diện lãnh đạo một số huyện ủy, việc thảo luận dự thảo CTHĐ tại hội trường còn ít một phần do dự thảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và được cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy huyện thảo luận nhiều lần. Bên cạnh đó, Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung này nên việc tổ chức thực hiện còn lúng túng, chưa thống nhất. Nếu trình bày dự thảo CTHĐ trước báo cáo chính trị thì một số mục tiêu nhiệm kỳ tới về nguyên tắc lại chưa được đại hội thông qua. Còn nếu trình bày sau báo cáo chính trị thì khó bố trí thời gian trong chương trình đại hội.

Mặt khác, ở nhiều địa phương cấp huyện việc xác định định hướng, mục tiêu, CTHĐ nhiệm kỳ mới còn liên quan đến các điều kiện khác theo CTHĐ, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cấp trên để phù hợp với định hướng phát triển vùng, phát triển chung của tỉnh. Do chưa nắm được các điều kiện này nên đại biểu cũng khó tham gia thảo luận vào CTHĐ.

Cần làm tốt việc xây dựng dự thảo

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Miện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, khi thảo luận dự thảo CTHĐ thực hiện nghị quyết đại hội, có đại biểu đề nghị điều chỉnh mục tiêu đến năm 2025, xã Đoàn Tùng thành đô thị loại IV thay vì thành đô thị loại V như dự thảo. Sau khi thảo luận, phân tích, phần lớn các đại biểu và đại hội đã không nhất trí với đề nghị trên. Bởi căn cứ vào điều kiện thực tế hiện nay của xã Đoàn Tùng và những tiêu chí của đô thị loại IV thì việc đặt mục tiêu như đề nghị là không có tính khả thi. Mặc dù đề nghị được hoặc không được nhất trí nhưng qua trao đổi, thảo luận các nội dung trong dự thảo CTHĐ, các đại biểu sẽ nắm rõ và tạo sự thống nhất cao hơn với những định hướng phát triển cũng như công việc cụ thể của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Theo đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện, dự thảo CTHĐ được trình bày tại đại hội đã bảo đảm tính định hướng, tập trung, đồng bộ và tổng thể. Việc xây dựng CTHĐ cũng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của tổ chức Đảng, tạo sự chủ động cho cấp ủy khóa mới tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung. "Việc lấy ý kiến tham gia tại đại hội cũng là cơ sở quan trọng để hoàn thiện, ban hành CTHĐ ngay sau đại hội mà không phải mất thêm thời gian để thống nhất. Thông qua thảo luận dự thảo CTHĐ tại đại hội, việc chuyển tải tinh thần của đại hội sẽ nhanh chóng, rộng rãi hơn. Việc giảm độ trễ về thời gian triển khai thực hiện sẽ giúp nghị quyết đại hội nhanh đi vào cuộc sống", đồng chí Mạnh cho biết.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy khóa mới vẫn tiếp tục thảo luận CTHĐ. Tại một số đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành đại hội đến nay cũng chưa thống nhất việc thông qua, ban hành ngay CTHĐ sau đại hội hay chờ Đại hội Đảng bộ tỉnh hoàn thành để cập nhật thông tin, thống nhất các chủ trương, định hướng rồi mới ban hành.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng cũng như tạo sự thống nhất trong thực hiện thảo luận dự thảo CTHĐ tại các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, tỉnh nên tiếp tục chỉ đạo làm tốt việc xây dựng dự thảo CTHĐ; sớm có hướng dẫn cụ thể về việc xin ý kiến của tổ chức Đảng cấp trên và các cơ quan phối hợp trong quá trình xây dựng dự thảo CTHĐ trước khi trình đại hội. Tỉnh cần sớm có định hướng tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội chung để việc thảo luận, xây dựng CTHĐ của các địa phương sát với định hướng. Trong quá trình điều hành đại hội, đoàn chủ tịch cần dành thời gian thỏa đáng cũng như gợi ý cụ thể nội dung thảo luận dự thảo CTHĐ.
HOÀNG BIÊN