Nâng cao hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam

THỨ NĂM, 02/07/2020 20:03:37

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật MTTQ Việt Nam đến các cấp, các ngành, tổ chức thành viên và nhân dân.


Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 2.7, đoàn kiểm tra, khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn kiểm tra. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định 5 năm qua, Luật MTTQ Việt Nam đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến khá căn bản so với trước khi triển khai. Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ chuyển biến tốt hơn so với trước. Hoạt động của MTTQ ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương... Tuy nhiên, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 vẫn còn những bất cập do một số điều khoản của luật chưa có hướng dẫn chi tiết dẫn đến việc triển khai thực hiện lúng túng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương trong triển khai, thực hiện Luật MTTQ Việt Nam. Hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, có nhiều sáng tạo trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật MTTQ Việt Nam đến các cấp, các ngành, tổ chức thành viên và nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện tốt các nội dung Luật MTTQ Việt Nam, đổi mới phương thức hoạt động để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh...

PV