Ngành tuyên giáo phải đi trước mở đường, đi cùng sự phát triển

THỨ BẢY, 01/08/2020 14:02:03

Sáng 1.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930-1.8.2020).


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thủ trưởng một số sở, ngành tới dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, biểu dương những cố gắng và đóng góp quan trọng, xứng đáng của ngành tuyên giáo tỉnh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Hải Dương những năm qua.


Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Khẳng định thời gian tới bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên giáo phải "đi trước mở đường, đi cùng sự phát triển". Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành tuyên giáo là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò định hướng, nắm bắt dư luận, tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý ngành tuyên giáo cần không ngừng đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thực hiện thông tin nhiều chiều, mở rộng dân chủ, tích cực đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tuyên truyền, góp phần trực tiếp và đạt hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân...


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Nhấn mạnh cán bộ làm công tác tuyên giáo phải thực sự tâm huyết, vô tư, trong sáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo tỉnh ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành tuyên giáo tỉnh

Cách đây trong 90 năm, ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1.8" nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu gây tiếng vang trong xã hội và có sức cổ vũ to lớn quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, giải phóng dân tộc. Năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1.8 làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1.8 là Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

Từ khi thành lập ngày 10.6.1940, Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Tháng 8.1947, Tiểu ban Tuyên huấn Hải Dương được thành lập. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành tuyên giáo luôn có vai trò trọng yếu, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Nhân dịp này, 27 đồng chí có đóng góp tiêu biểu được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo. 2 tập thể, 1 cá nhân được nhận giải thưởng sáng tác, quáng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Lộc và xã Thống Kênh (Gia Lộc) dâng hương tại miếu Kênh Triều, xã Thống Kênh (Gia Lộc). Đây là nơi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sơ tán trong những năm 1967-1969.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đại biểu dâng hương tại miếu Kênh Triều, xã Thống Kênh (Gia Lộc)

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG