Nhanh chóng cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

THỨ TƯ, 25/11/2020 17:23:03

Chiều 25.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cảm ơn đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trong lãnh đạo, chỉ đạo và ghi nhận sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao của từng tiểu ban, các tổ giúp việc và của từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công đại hội.

Khẳng định Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, chi tiết và tổ chức thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh có được kết quả trên là do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát, tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các quy định, quy chế của Trung ương một cách nhất quán; chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chủ động tất các các nội dung đại hội; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; nắm vững quan điểm của Đảng, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng văn kiện; công tác nhân sự được thực hiện khách quan, công tâm, minh bạch, đúng quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; chú trọng công tác tuyên truyền...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Nhấn mạnh thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa và là tiền đề rất quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần sớm cụ thể hóa, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Những chuyển biến, hành động cụ thể ngay sau đại hội sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG