Ninh Giang: 3 nhiệm vụ đột phá, 3 dự án trọng điểm

THỨ HAI, 29/06/2020 14:45:07

Sáng 29.6, sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung và thành công tốt đẹp.       

>>> Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV


Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển toàn diện, bền vững kinh tế, văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Xây dựng, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Ninh Giang phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Đại hội đề ra 18 mục tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá và 3 dự án trọng điểm giai đoạn 2020-2025.

Ninh Giang phấn đấu hằng năm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản bình quân từ 2% trở lên; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 25% trở lên; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 15% trở lên.
     
Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng bình quân từ 10% trở lên so với kế hoạch được giao. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng. Cơ cấu lao động đến năm 2025 trong ngành nông nghiệp, thủy sản là 28%; ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là 45% và ngành dịch vụ là 27%. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo, được cấp chứng chỉ đạt 30% trở lên. Mỗi năm tạo việc làm mới cho 2.500-2.700 lao động.

Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản năm 2025 đạt 180 triệu đồng. Đến năm 2025, có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Duy trì 85% trở lên số làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2025 ở các cấp học mầm non, tiểu học, THCS đạt 100%, THPT đạt 80%. Đến năm 2025 có 97% số dân tham gia bảo hiểm y tế. Duy trì 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đến năm 2025, giảm 2/3 số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới.

Xây dựng quy hoạch vùng, gắn với quy hoạch đô thị nông thôn trong toàn huyện; chương trình phát triển đô thị để đến năm 2030 huyện Ninh Giang cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Hằng năm có từ 90% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 90% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi năm kết nạp từ 120 đảng viên trở lên...

3 nhiệm vụ đột phá là tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng, gắn với quy hoạch đô thị - nông thôn trong toàn huyện; xây dựng triển khai chương trình phát triển đô thị; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các cụm công nghiệp, tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hai cấp huyện, xã có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Các dự án trọng điểm giai đoạn 2020-2025 gồm xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng, gắn với quy hoạch đô thị - nông thôn, xây dựng triển khai chương trình phát triển đô thị; tiếp tục thực hiện Đề án mở rộng thị trấn Ninh Giang, gắn với chỉnh trang đô thị; huy động các nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, hạ tầng giao thông.

Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, Chủ tịch HĐND huyện tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXV; bầu đồng chí Bùi Xuân Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXIV tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV; bầu đồng chí Nguyễn Đình Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Hà Cảnh Dương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy khóa XXIV đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV.

HÀ KIÊN - THÀNH CHUNG