Ninh Giang, Kinh Môn cần phát huy lợi thế về giao thông để phát triển kinh tế-xã hội

THỨ NĂM, 19/03/2020 16:21:53

Sáng 19.3, Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang và thị xã Kinh Môn.


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang và Thị ủy Kinh Môn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo báo cáo. Báo cáo phải đánh giá đúng, trúng những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan của hạn chế, yếu kém để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục. Đảng bộ các địa phương này cần rà soát hệ thống các chỉ tiêu để đề ra mục tiêu sát thực tế, phù hợp với đặc thù của mỗi nơi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ninh Giang và Kinh Môn có nhiều công trình giao thông lớn đã và chuẩn bị hoàn thành, đưa vào khai thác. Vì vậy, cần phải có giải pháp phát huy lợi thế về giao thông để tạo bước đột phá phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, trong đó chú trọng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Ninh Giang cần xem xét, xác định lại mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành thị xã và phát triển các đô thị. Việc đặt ra mục tiêu trên thể hiện quyết tâm chính trị cao của địa phương nhưng cũng cần đánh giá kỹ tiền đề, khả năng thực tế để hoàn thành. Cùng với đẩy mạnh thu hút phát triển công nghiệp, huyện cần chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có những giải pháp làm tăng giá trị nông sản. Đặc biệt, huyện cần có giải pháp để phát huy tối đa nội lực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển các đô thị.

Đối với thị xã Kinh Môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo chính trị cần làm nổi bật kết quả xây dựng, nâng cấp đô thị, đánh giá chi tiết hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung xây dựng những giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí thị xã còn thiếu. Đánh giá đúng hiệu quả một số mô hình, sản phẩm nông nghiệp riêng có của Kinh Môn để đề ra định hướng, giải pháp phát triển. Thị xã Kinh Môn cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, trong đó chú trọng tuyên truyền công dân thị xã xây dựng, hình thành nếp sống văn minh đô thị. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Đặc biệt, thị xã Kinh Môn cần đề ra những giải pháp, định hướng để kiểm soát, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tập trung đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở, có những giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

HOÀNG BIÊN