Ninh Giang triển khai công tác tuyển quân năm 2021

THỨ BẢY, 31/10/2020 08:50:50

Sáng ngày 30.10, huyện Ninh Giang tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 


Huyện Ninh Giang khen thưởng 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp huyện Ninh Giang đã làm tốt  công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; đăng ký, quản lý nguồn sơ tuyển bảo đảm chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình, đúng luật định. Huyện đã giao 245 công dân cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng thời gian quy định. 

Năm 2021, huyện Ninh Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến các đối tượng, rà soát, phúc tra, xét duyệt đúng quy định, tạo bước đột phá mới về chất lượng giao quân. Huyện sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn, gây cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các địa phương chú trọng làm tốt công tác nắm nguồn, nhất là số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp trở về địa phương, số lượng lao động xuất khẩu, lao động chưa tuân thủ các quy định của pháp luật trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự... 

 Nhân dịp này, huyện Ninh Giang khen thưởng 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. 
 
PV