Phải sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững

THỨ TƯ, 02/12/2020 17:02:32

Chiều 2.12, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu phải sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

>>> Dự báo, đánh giá đúng những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý xây dựng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm phải bám sát định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phải làm tốt dự báo nhu cầu sử dụng đất trong tương lai. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan chuyên môn liên quan của UBND tỉnh với UBND cấp huyện để xác định nhu cầu thực sự sử dụng đất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan, Ban Thường vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại, xác định nhu cầu sử dụng đất. Xác định nhu cầu sử dụng đất phải ưu tiên các dự án giao thông kết nối vùng, kết nối huyện, các dự án lớn đang nghiên cứu tại địa bàn tỉnh, các dự án khu công nghiệp, giảm bớt diện tích cụm công nghiệp. Đặc biệt, các địa phương cần đưa những diện tích đất nhỏ lẻ, xen kẹp trong các khu dân cư vào quy hoạch công viên cây xanh, đất công cộng. Việc rà soát, tổng hợp phải hoàn thành trong tháng 12.2020 để xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình HĐND tỉnh phê duyệt...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhất trí phương án quy mô, hướng tuyến và triển khai dự án đường trục Đông-Tây tỉnh.


Đơn vị tư vấn trình bày phương án quy mô, hướng tuyến dự án đường trục Đông-Tây tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần xác định đây là dự án ưu tiên hàng đầu trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp các địa phương nghiên cứu lập các dự án kết nối đường trục Đông-Tây tỉnh với hệ thống giao thông lân cận và đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để phát huy tác dụng của trục đường. Các địa phương phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức cắm chỉ giới bảo vệ đường bộ, bảo đảm quy mô đường cấp II để phục vụ nâng cấp tuyến đường khi có điều kiện. Cập nhật tuyến đường vào quy hoạch giao thông vùng huyện và quy hoạch vùng tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lập và quản lý chặt quỹ đất 2 bên để phát huy tối đa hiệu quả khai thác của tuyến đường. Các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quỹ đất 2 bên đường, tuyệt đối không cấp phép các dự án nhỏ lẻ theo thẩm quyền của huyện. Quy hoạch 2 bên đường phải bám sát định hướng phát triển của tỉnh và phù hợp với lợi thế từng vị trí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách dự án, cần thiết có thể lập Ban Chỉ đạo để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm khởi công xây dựng tuyến đường vào năm 2021. Các địa phương chủ động chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng để việc triển khai, thực hiện dự án đúng tiến độ.

Tuyến đường trục Đông-Tây dài khoảng 36,6 km. Điểm đầu giao cắt đường tỉnh 392C thuộc địa phận xã Đoàn Kết (Thanh Miện) tiếp giáp tỉnh Hưng Yên; điểm cuối giao cắt đường tỉnh 391 thuộc địa phận xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ). Tuyến có quy mô đường cấp III đi qua 3 huyện Thanh Miện, Ninh Giang và Tứ Kỳ, trong đó xây dựng mới 21,3 km, cải tạo mở rộng 15,3 km đường tỉnh 396. Tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng.

HOÀNG BIÊN