Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đến năm 2025 đạt trên 8,9 tỷ kWh

THỨ SÁU, 22/05/2020 16:41:40

Sau 1,5 ngày làm việc, sáng 22.5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương phấn đấu  kết nạp từ 30-40 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hằng năm, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích tiêu biểu được cấp trên khen thưởng. 90% số chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

Công ty tiếp tục cung ứng điện an toàn, ổn định; sản lượng điện thương phẩm ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,5%/năm trở lên; tổng sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 8,9 tỷ kWh; giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống còn 3,65%. Tổ chức vận hành và xử lý sự cố lưới điện đúng quy trình, quy định của ngành; không để xảy ra sự cố lưới điện do chủ quan, tai nạn trong lao động...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty gồm 15 đồng chí. 
PV