Phát triển khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ tiên tiến

THỨ TƯ, 21/10/2020 19:15:56

Ngày 21.10, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 168 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội nghị lần thứ 168 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo và nhất trí chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) trong định hướng phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm Quốc Tuấn - An Bình, An Phát Nam Sách (Nam Sách), Minh Đức - Quang Khải, Đại Sơn - Hưng Đạo (Tứ Kỳ), Phúc Điền mở rộng giai đoạn 2 (Bình Giang), Cộng Hòa giai đoạn 2 (Chí Linh), Thanh Miện - TelinPark, Thanh Miện 1 (Thanh Miện); nhất trí với các giải pháp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định sự cần thiết, tất yếu và tầm quan trọng của phát triển công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc lập quy hoạch, phát triển các KCN sẽ tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ tiên tiến đầu tư vào Hải Dương. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương bổ sung các KCN vào quy hoạch chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư. Việc lập quy hoạch các KCN phải được thực hiện bài bản, theo đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí thành lập, giao chủ đầu tư các cụm công nghiệp Tân Phong, Hồng Phúc, Quang Hưng (Ninh Giang). Nhất trí điều chỉnh nội dung hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công thuộc Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, điều chỉnh chuyển 39,08 tỷ đồng từ các nội dung trong Đề án chưa thực hiện được để hỗ trợ đối với vùng nuôi thủy sản và vùng sản xuất rau màu chuyên canh xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm.

Về thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần cân nhắc kỹ, hạn chế việc dùng khoản thu từ tiền sử dụng đất để chi thường xuyên. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, ngành thuế rà soát, tham mưu các biện pháp tăng thu ngân sách tỉnh, điều chỉnh nguồn vượt thu của ngân sách cấp dưới để chủ động nguồn ngân sách cấp tỉnh. Việc cân đối ngân sách năm 2021 phải thận trọng, chủ động, tạo động lực cho sự phát triển. Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bảo đảm các nguồn thu sát với thực tế, không triệt tiêu động lực phấn đấu tăng thu ngân sách của các địa phương. Không cắt giảm ngân sách cấp tỉnh chi cho công tác quy hoạch, sự nghiệp giáo dục và đào tạo...

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2020 và dự kiến phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021, tổng thu ngân sách đạt khoảng 11.535 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán năm, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 9.839 tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, giảm 11,4%. Thu ngân sách vẫn phụ thuộc phần lớn vào nguồn thu tiền sử dụng đất. Tổng chi ngân sách địa phương đạt gần 10.512 tỷ đồng, bằng 77,7% dự toán năm.         

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ và các nội dung quan trọng khác.

HOÀNG BIÊN