Phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu của người dân

THỨ HAI, 14/10/2019 19:31:53

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phát triển KTTT phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tổ chức tham gia, phải tôn trọng giá trị...


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Chiều 14.10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành dự tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để cùng nhau khắc phục.

Theo Thủ tướng, so với những khu vực kinh tế khác, tốc độ tăng trưởng của khu vực này còn chậm, thiếu ổn định. Đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước còn khiêm tốn và có xu hướng giảm. Số mô hình HTX kiểu mới thành công chưa nhiều, quy mô còn nhỏ, tính liên kết còn hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp; phương thức sản xuất nhỏ lẻ, một bộ phận chưa thật tin tưởng mô hình HTX kiểu mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm một số gian hàng
Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh trước hết cần xác định phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển KTTT thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội.


Phát triển KTTT phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tổ chức tham gia, phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức HTX và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước.

Đặc biệt, đề cao nguyên tắc “tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi” trong hoạt động HTX mà Bác Hồ đã chỉ dạy. Liên kết, hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác, nhất là với các doanh nghiệp, coi đây là phương thức hiệu quả nhất để nâng cao năng lực công nghệ và giải quyết các vấn đề thị trường cho nông nghiệp, nông dân trong giai đoạn phát triển tới. 

​Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Tại Hải Dương, những năm qua kinh tế HTX  đã cơ bản đạt được mục tiêu đặt ra, đã thoát khỏi tình trạng yếu kém, hoạt động có lãi, một số sản phẩm làm ra có thương hiệu trên thị trường.

Đến nay, toàn tỉnh có 628 HTX, dự kiến đến năm 2020 có 634 HTX, Liên hiệp HTX. Hầu hết các HTX đều thực hiện các dịch vụ cơ bản cho các thành viên như thủy lợi, diệt chuột, cung ứng giống, một số HTX còn bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân.

Nhiều HTX đã ứng dụng những kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm nông sản sạch, có chỗ đứng trên thị trường. Những năm qua, tổng số tiền các cấp, các ngành hỗ trợ cho các HTX của tỉnh phát triển đạt trên 89 tỷ đồng...
VGP - PV