Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

THỨ NĂM, 11/06/2020 13:48:46

Sáng 11.6, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì buổi làm việc triển khai nhiệm vụ thời gian tới.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc của Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tại buổi làm việc, các thành viên tiểu ban đã đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời báo cáo một số khó khăn, vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Phúc đề nghị thời gian tới các thành viên tiểu ban bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp chặt chẽ để chủ động chỉ đạo, điều hành, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương; định hướng, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí trong tỉnh, trên mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền khác.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường nắm bắt, quản lý thông tin trên các mạng xã hội; phối hợp làm tốt công tác hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, bảo đảm việc tuyên truyền thông suốt, hiệu quả. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch sớm hoàn thiện kế hoạch trang trí, tuyên truyền trực quan, tổ chức các triển lãm, trưng bày và các chương trình chào mừng đại hội. Văn phòng Tỉnh ủy cùng các thành viên khác trong tiểu ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện cơ sở vật chất, các nguồn lực bảo đảm công tác hậu cần, an ninh, an toàn phục vụ đại hội...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp và báo cáo để giải quyết những vấn đề phát sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HOÀNG BIÊN