Phòng dịch, Ninh Giang dừng tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng Quốc khánh

THỨ TƯ, 26/08/2020 13:40:24

Huyện Ninh Giang sẽ dừng các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 để phòng chống dịch Covid-19.


Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Ninh Giang quyết định dừng tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Nhiều gia đình ở khu phố Ninh Thái, thị trấn Ninh Giang treo cờ Tổ quốc 
Huyện sẽ dừng tổ chức các hoạt động trực tiếp như trưng bày sách, báo, tư liệu chuyên đề; các chương trình múa hát dân gian, thể dục thể thao... Thay vào đó, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn những nội dung ca ngợi truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc; thành tựu, kết quả xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của huyện; cập nhật thường xuyên thông tin về phòng chống dịch Covid-19. Ninh Giang cũng tuyên truyền trực quan như treo pa nô, khẩu hiệu về kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ở khu vực trung tâm, trụ sở Huyện ủy, UBND và các cơ quan của huyện, trên các trục đường chính; hướng dẫn người dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 16.8 đến hết ngày 3.9.
HÀ KIÊN