Qua các đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở: Hạn chế chưa được khắc phục

THỨ TƯ, 08/04/2020 07:23:56

Một số hạn chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Thái Tân nhưng vẫn lặp lại ở một số Đại hội Đảng bộ cơ sở


Các đại biểu dự hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Gia Lương (Gia Lộc) nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 5.3, Đại hội Đảng bộ xã Thái Tân (Nam Sách) lần thứ 29 là đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Trong tháng 3, các cơ sở đảng được cấp ủy cấp huyện và tương đương lựa chọn tiến hành đại hội điểm đã khẩn trương tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Đến hết tháng 3, 27 trong tổng số 28 tổ chức cơ sở đảng được chọn làm điểm đã hoàn thành tổ chức đại hội. Còn Đảng bộ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Hà (đơn vị được Huyện ủy Thanh Hà chọn tổ chức đại hội điểm) phải lùi thời gian tổ chức do tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội khá bài bản. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung cho tổ chức đại hội ở cấp mình bảo đảm các yêu cầu đề ra. Các đại hội thực hiện tốt nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng. Các đại hội đã bầu đủ số lượng ủy viên ban chấp hành khóa mới với số phiếu tập trung cao. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiều xã được bảo đảm và cao hơn trung bình nhiệm kỳ trước. Tại các đại hội, những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số hạn chế đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng bộ xã Thái Tân vẫn chưa được các cấp ủy tiếp thu nghiêm túc, điều chỉnh kịp thời. Báo cáo chính trị của nhiều cơ sở đảng cấp xã vẫn còn chung chung, chưa có nhiều số liệu để minh chứng kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, so sánh với các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Tại các đại hội, ý kiến thảo luận vẫn còn nặng về báo cáo, liệt kê thành tích, chưa đi sâu đề xuất những giải pháp thiết thực, phù hợp để tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Một số báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ còn dài, phần khuyết điểm còn chung chung, chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cấp ủy trước những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Gia Lương (Gia Lộc), quy trình lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy tại đại hội được triển khai khi chưa trình phương án nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt để đại hội xem xét, giới thiệu.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Kim Anh (Kim Thành) có 2 đại biểu chính thức vắng mặt do bị ốm, không có nhân sự thay thế do Đảng ủy xã không chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc bầu đại biểu dự khuyết dự đại hội.

Ở một số đảng bộ cấp xã, cấp ủy khóa mới chưa bảo đảm tốt cơ cấu 3 độ tuổi, chưa đổi mới ít nhất 1/3 số lượng cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ...

Khó khăn chung khi tổ chức các đại hội điểm là do diễn biến của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động chào mừng và không khí đại hội. Một số văn bản của cấp trên hướng dẫn về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra, trang trí, khánh tiết tại đại hội chậm được ban hành nên việc thực hiện ở cơ sở còn lúng túng. Xây dựng dự thảo chương trình hành động trình đại hội thảo luận là nội dung mới nên hầu hết cơ sở đảng thực hiện chưa tốt... Việc quán triệt rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở của một số cấp ủy cấp huyện và tương đương còn chưa thực sự sâu sắc, sát sao. Phần lớn những hạn chế của các đại hội điểm đều đã được chỉ ra sau đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh nhưng vẫn tái diễn, chậm được rút kinh nghiệm, khắc phục...

Thời gian tới, các Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sẽ tiến hành khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các kế hoạch, hướng dẫn khác của Trung ương và của tỉnh để chỉ đạo các đại hội bảo đảm bài bản, chặt chẽ, đúng quy định. Các cơ sở đảng cần nghiên cứu kỹ, nghiêm túc rút kinh nghiệm qua đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh và cấp huyện để không lặp lại những hạn chế đã được chỉ ra.
HOÀNG BIÊN