Quan tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ làm công tác bảo tàng

THỨ NĂM, 04/06/2020 17:46:33

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đề án phát triển Bảo tàng tỉnh phải có tầm nhìn lâu dài, đồng bộ với các thiết chế văn hóa khác.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 147 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 4.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 147 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề án phát triển Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chưa nhất trí với đề án phát triển Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan, TP Hải Dương tiếp tục rà soát, nghiên cứu quy hoạch xây dựng một cụm công trình văn hóa, trong đó có đề án phát triển Bảo tàng tỉnh.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo tàng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đề án phát triển Bảo tàng tỉnh phải có tầm nhìn lâu dài, đồng bộ với các thiết chế văn hóa khác. Ngành văn hóa cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên làm công tác bảo tàng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Người làm công tác bảo tàng phải luôn trau dồi kiến thức, làm tốt hơn công việc của mình. Bảo tàng tỉnh cần tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong kiểm kê, bảo quản, số hóa tài liệu, hiện vật, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa của tỉnh để nâng tính hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu. Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương đầu tư tu bổ, sửa chữa một số hạng mục của Bảo tàng tỉnh đã xuống cấp.

HOÀNG BIÊN