Rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Thái Tân

THỨ NĂM, 05/03/2020 14:25:47

Sáng 5.3, ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Tân (Nam Sách) lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Tân 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Thái Tân đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã thảo luận thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo Nghị quyết Đại hội; thảo luận các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng. Các tham luận tại đại hội đã tập trung làm rõ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, đề xuất những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm nêu trong dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bầu một lần đủ 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tập trung cao, bảo đảm cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong số 13 đồng chí trúng cử cấp ủy khóa mới có 9 đồng chí cấp ủy viên tái cử và 4 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy.

Đại hội bảo đảm đầy đủ các bước của quy trình nhân sự bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Đảng ủy trúng cử với số phiếu tập trung cao (98,8%).

Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch và hoạt động của các cơ quan do đại hội bầu ra bám tương đối sát kịch bản đã xây dựng, bảo đảm quy định của Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế đại hội. Chương trình đại hội được sắp xếp tương đối hợp lý, khoa học. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, tạo ấn tượng tốt. Công tác tuyên truyền về đại hội được thực hiện tốt cả trước và trong đại hội.

Tuy nhiên, đại hội còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Báo cáo chính trị cần có thêm biểu mẫu dưới dạng phụ lục về kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, so sánh với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 28, phần hạn chế, khuyết điểm còn chung chung, chưa chỉ rõ nguyên nhân chủ quan về trách nhiệm của tập thể, cá nhân cấp ủy trước những hạn chế đã chỉ ra. Điều hành của Đoàn Chủ tịch có lúc còn chưa linh hoạt. Đảng ủy xã Thái Tân khóa 28 không chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ nên có 2 đại biểu chính thức vắng mặt do bị ốm đã không có nhân sự thay thế...


Các đại biểu dự hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Tân

Rút kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ xã Thái Tân, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Lưu ý cập nhật các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Cần chú ý nâng cao chất lượng văn kiện đại hội. Các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ sở tiếp thu đầy đủ những vấn đề mới, chủ trương mới, chỉ tiêu mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp vào trong dự thảo văn kiện của cấp cơ sở.

Đánh giá thật sâu sắc kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; chỉ ra tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là thế mạnh riêng để tạo sự khác biệt giữa các địa phương.

Xác định mục tiêu của từng cơ sở với quyết tâm chính trị cao hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó chú ý 2 mốc năm 2025 và năm 2030. Đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi và các biện pháp thực hiện quyết liệt; cụ thể hóa bằng các công trình trọng điểm, nhiệm vụ cụ thể.

Độ dài báo cáo chính trị từ 19-20 trang, báo cáo kiểm điểm từ 6-7 trang. Nếu trình bày báo cáo tóm tắt tại đại hội thì phải sớm gửi báo cáo tóm tắt cho đại biểu dự đại hội. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở dành thời gian thỏa đáng để nghe và góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đảng bộ cấp cơ sở.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách các địa bàn cần chủ động nghe và tham gia góp ý cho đơn vị mình phụ trách. Ngoài nội dung chính của báo cáo nên có phụ lục, các chỉ tiêu phải đồng bộ theo chỉ tiêu thống kê. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy khóa cũ phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc và cầu thị.

Trong đại hội cần dành thời gian thỏa đáng để thảo luận về dự thảo Nghị quyết Đại hội, nhất là các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Nên chuẩn bị nhiều tham luận, chia thành các nhóm về kết quả, về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp... Khuyến khích các đại hội chia tổ thảo luận về các dự thảo báo cáo, tạo không khí sôi nổi. Có thể dành thời gian trước khi diễn ra đại hội để thảo luận các văn kiện của đại hội cấp trên. 

Trong xây dựng chương trình đại hội và điều hành đại hội, cần bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, phân chia thời gian hợp lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới trang trí khánh tiết và điều hành đại hội; chuẩn bị sẵn kịch bản cho các tình huống phát sinh, tránh để "thời gian chết" tại đại hội.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng lưu ý đối với công tác chuẩn bị nhân sự, cần rà soát tổng thể, nhất là về tiêu chuẩn chính trị của nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy. Chú ý nâng cao một bước chất lượng nhân sự, không du di, dễ dãi trong công tác nhân sự. Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện cần sớm nghe và cho ý kiến về công tác nhân sự của cấp sơ sở trước khi bắt đầu các bước trong quy trình...

Đại hội điểm Đảng bộ xã Thái Tân thành công tốt đẹp

  Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Sáng 5.3, sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ xã Thái Tân lần thứ 29 đã thành công tốt đẹp.Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, xã Thái Tân đạt nông thôn mới nâng cao và trở thành đô thị loại 5; đến năm 2030 trở thành thị trấn. Mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/năm. Hằng năm, 90% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền xã đạt tập thể lao động tiên tiến...         

Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025.      
   
Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 29 đã bầu 2 Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. 

PV