Sáng 6.6, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025

THỨ SÁU, 05/06/2020 13:00:01

Sáng 6.6, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh.

Đại hội triệu tập 289 đại biểu, trong có 250 đại biểu được bầu từ đại hội 76 chi bộ, đảng bộ cơ sở, đại diện cho trên 19.000 đảng viên của Đảng bộ. Dự kiến có gần 200 đại biểu khách mời là đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên đoàn công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Tổ chức cán bộ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đây cũng là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy...

Chiều nay 5.6, đại hội tiến hành phiên trù bị, bầu các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội. Các đại biểu sẽ nghe báo cáo và chia tổ thảo luận về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVII, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phiên khai mạc Đại hội sáng 6.6 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, truyền thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của TPHải Dương.

Đại hội dự kiến bế mạc vào sáng 7.6.

PV