Sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05: Những giá trị từ thực tiễn

THỨ BẢY, 18/05/2019 08:05:28

Thời gian qua, sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Lực lượng vũ trang tỉnh tích cực thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Trong ảnh: Bộ đội gặt lúa giúp dân
Sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Gắn với địa phương, đơn vị

Tiêu biểu trong sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại chi bộ là lực lượng vũ trang toàn tỉnh, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Năm 2018, các nội dung sinh hoạt chuyên đề trong toàn lực lượng được triển khai với chủ trương “Làm việc theo chức trách, gương mẫu trong hành động”. 100% cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã đăng ký cam kết các nội dung học tập, làm theo Bác. Hằng tháng, hằng quý các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn, xác định từ 2 - 3 nội dung để sinh hoạt, đánh giá kết quả thực hiện gắn với nhiệm vụ, chức trách của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Qua đó, kịp thời đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm gương mẫu, hạt nhân của đảng viên trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Chi bộ 1, xã Thanh Xá (Thanh Hà) Quách Thị Tình cho biết năm 2018, thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảng viên trong chi bộ thể hiện sự nêu gương rõ nhất là tham gia đầy đủ các cuộc họp, đóng góp 8-10ý kiến thảo luận vào chuyên đề. Việc học tập, làm theo phong cách, tác phong của Bác thể hiện qua từng việc nhỏ, tiêu biểu như các nữ đảng viên đảm nhận việc vận động quần chúng, nhân dân trồng và chăm sóc hàng chục mét đường hoa trong xã. Nhiều đảng viên đang sinh sống, làm việc ở xa luôn tự giác về sinh hoạt chi bộ đúng thời gian quy định. Một số đảng viên cao tuổi nhưng vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ; tích cực vận động con em đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa trong thôn, làng... Trong tháng 5 này, 2 nữ đảng viên của chi bộ là Quách Thị Tình, Quách Thị Thưởng được chi bộ nhất trí cao, đề nghị ghi sổ "người tốt, việc tốt" vì đã nhiệt tình vận động và cùng nhân dân tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường trong thôn xóm.

Bí thư Chi bộ thôn Đào Xá, xã An Bình (Nam Sách) Nguyễn Thị Hiên thì dẫn chứng hiệu quả việc sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 bằng nội dung vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới trong việc cưới, việc tang. Nội dung này được triển khai từ quý I.2018 sau khi chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ đã thảo luận kỹ, xác định nội dung công việc cần làm theo Bác và vận động đảng viên, nhân dân cùng thực hiện. Sau hơn 1 năm triển khai nội dung này, đến nay việc cưới, việc tang ở thôn đã đi vào nền nếp. Nhiều đảng viên đã được biểu dương, ghi sổ "người tốt, việc tốt" vì vận động con em giữ gìn nếp sống văn minh. Trong thôn không còn gia đình tổ chức đám cưới linh đình, xa hoa; không mở nhạc quá to, không mở nhạc quá 10 giờ đêm. Mỗi đám hiếu chỉ có 3-4 vòng hoa viếng luân chuyển; chỉ làm từ 10-15 mâm cơm cho con cháu trong nhà...       

  Nhiều đảng viên ở Chi bộ 1, xã Thanh Xá (Thanh Hà) dù tuổi cao nhưng luôn tích cực hiến kế, gương mẫu thực hiện các nội dung học tập và làm theo gương Bác
Sinh động, thiết thực

Từ hiệu quả sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 năm 2018, năm 2019, chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Để thuận lợi cho từng chi bộ, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, cấp phát 18.000 cuốn tài liệu hướng dẫn học tập chuyên đề năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 và tổ chức quán triệt, triển khai trong đảng bộ, chi bộ theo đúng hướng dẫn. Một số đơn vị như Đảng bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đảng bộ TP Hải Dương, các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Gia Lộc... đã có nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với triển khai sinh hoạt chuyên đề. Ví dụ gắn với chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện chủ đề “Trách nhiệm trong công việc, nêu gương trong hành động, mẫu mực trong tu dưỡng” trong toàn lực lượng.

Việc ghi sổ "người tốt, việc tốt" làm theo tấm gương Bác ngày càng chặt chẽ, ghi tên những người xứng đáng, mở rộng tới quần chúng, người lao động. Từ tháng 5.2018 đến nay đã có trên 3.000 gương người tốt, việc tốt được bình xét là những tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia sinh hoạt chuyên đề, đóng góp, hiến kế của mỗi cá nhân là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Những giá trị thực tiễn từ sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05 càng khẳng định giá trị to lớn trong việc học tập, làm theo Bác trên mọi lĩnh vực. Sinh hoạt chuyên đề làm theo Bác đã trở thành nền nếp, mang lại quyết tâm chính trị mới trong tất cả các tổ chức cơ sở đảng.
THU MINH