Số đảng viên mới được kết nạp tiếp tục giảm

THỨ BA, 25/02/2020 15:16:05

Năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 1.855 đảng viên mới, không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 2.500 đảng viên mỗi năm.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI.

Một số Đảng bộ có số lượng đảng viên mới kết nạp còn thấp như Thanh Hà, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Thanh Miện. Tỷ lệ kết nạp đảng viên không đồng đều giữa các khối ngành. Việc kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, thôn, khu dân cư gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý đảng viên trẻ đi làm ăn xa, đi nước ngoài còn hạn chế. Đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi chưa sát thực tế.
PV