Sở Thông tin và Truyền thông có Phó Giám đốc mới

THỨ HAI, 22/06/2020 18:51:07

Đồng chí Phạm Huy Thắng, Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày 20.6.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Huy Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Chiều 22.6, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Phạm Huy Thắng, Trưởng Phòng Bưu chính - Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày 20.6 (thời hạn 5 năm).

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cố gắng, kết quả công tác của đồng chí Phạm Huy Thắng trong  thời gian qua và đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Huy Thắng cảm ơn các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, công chức, nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông đã luôn hỗ trợ, tin tưởng, giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và hứa sẽ  tiếp tục phát huy những thế mạnh của bản thân. Bên cạnh đó, chủ động học tập, nghiên cứu để đáp ứng nhiệm vụ mới được phân công. 

ĐỖ QUYẾT