Sôi nổi thảo luận tại hội trường 

THỨ SÁU, 22/01/2021 14:43:12

Chiều 22.1, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII làm việc tại hội trường.

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại hội trường 

Hội nghị nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm rõ thêm một số nội dung đại biểu có ý kiến tại thảo luận tổ và điều hành phiên thảo luận tại hội trường. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp bổ sung vào các vấn đề được quan tâm trong thảo luận tổ.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu thảo luận 

Tham gia thảo luận tại hội trường, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đồng tình cao với các báo cáo, tờ trình tại hội nghị và các ý kiến tham gia được nêu báo cáo tổng hợp thảo luận tổ. Xác định những hạn chế được nêu trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 có nguyên nhân chủ yếu vẫn là công tác cán bộ, đồng chí đề nghị năm 2021 tỉnh cần quan tâm chỉ đạo bồi dưỡng kỹ năng mềm, kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, nhất là trong phát triển nông nghiệp. Hội Nông dân đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xã hội, đã vận động hội viên sản xuất nông sản an toàn, gắn với truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông nghiệp… Nhiều mô hình, sản phẩm đã cho giá trị thu nhập cao. Do đó, đồng chí đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để phát triển các mô hình, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục bổ sung việc duy trì chế độ giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với MTTQ và các đoàn thể trong phần nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDNĐ huyện Tứ Kỳ phát biểu thảo luận 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDNĐ huyện Tứ Kỳ đề nghị cần có giải pháp cụ thể, tạo điều kiện giúp đỡ, nhân rộng mô hình tổ chức Đảng tại hội doanh nghiệp tỉnh, huyện. Hướng dẫn, khuyến khích phù hợp, làm tốt công tác tư tưởng với chủ doanh nghiệp, đội ngũ công nhân để phát triển đảng tại khu vực này. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, mối quan hệ phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa thực sự được chặt chẽ, nên phải giao trách nhiệm, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đánh giá thi đua theo chỉ tiêu giao…

Về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm cho rằng quy chế được chuẩn bị kỹ, xây dựng trên cơ sở quy chế mẫu, đồng thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế… Quy chế làm việc phân công rõ nhiệm vụ, với tinh thần cải cách hành chính trong Đảng. Đồng chí đề xuất nội dung quy chế làm việc cần tập trung vào những định hướng lớn trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch kiến trúc, môi trường, an sinh xã hội, dự án đầu tư lớn.


Đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu thảo luận

Đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính cơ bản nhất trí với dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Quy chế làm việc bảo đảm các nguyên tắc cơ bản, tiếp thu giá trị cốt lõi của khóa trước và theo hướng “5 rõ”. Đồng chí cũng tham gia ý kiến đối với thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong các dự án đầu tư; cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực tài chính và tài sản công.


Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng phát biểu tại hội trường 

Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng thông tin theo kế hoạch, năm 2021 Cẩm Giàng sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích trên 550 ha đất để phát triển công nghiệp. Do đó, đề nghị để thực hiện tốt mục tiêu phát triển năm 2021 và các năm tiếp theo, MTTQ cần chủ động hơn trong công tác phối hợp với hệ thống cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể để vận động đoàn viên, hội viên, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ GPMB. Đồng chí đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là công tác lãnh đạo phòng chống dịch Covid-19; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PV