Sự kiện trong tỉnh từ ngày 14-20.9

THỨ HAI, 14/09/2020 09:25:10

Ngày 14.9, họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

- Ngày 15.9, Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

- Ngày 17.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng 2 dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).