​Sự kiện trong tỉnh từ ngày 3-9.8

THỨ HAI, 03/08/2020 08:45:16

Hội nghị lần thứ 154 Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu lần thứ hai... là những sự kiện trong tỉnh từ ngày 3-9.8.

- Từ ngày 3-5.8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải cầu lông thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hải Dương năm 2020.

- Ngày 6.8,  Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu lần thứ hai.

- Ngày 6.8, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn TH.

- Ngày 7.8, Hội nghị lần thứ 154 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.