Tạm dừng tổ chức 8 Đại hội Đảng bộ cơ sở

THỨ BA, 31/03/2020 09:48:47

Các đại hội này sẽ tiến hành theo kế hoạch chung khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 8 đảng bộ cơ sở đã triệu tập đại biểu phải tạm dừng tổ chức đại hội, gồm Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương, Đảng bộ phường Nam Đồng (TP Hải Dương), Đảng bộ xã Hưng Thái (Ninh Giang); Đảng bộ phường Long Xuyên (Kinh Môn) và các Đảng bộ: Cơ quan Dân đảng huyện Nam Sách, Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, Trường THPT Nam Sách, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Nam Sách). 

Các đại hội sẽ tiến hành theo kế hoạch chung khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
PV