Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ

THỨ SÁU, 19/06/2020 18:22:30

​Chiều 19.6, đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với một số sở, ngành của tỉnh Hải Dương về công tác quản lý nhà nước hoạt động hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.


Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp tốt trong công tác quản lý hoạt động của các hội, quỹ
Theo báo cáo tại cuộc làm việc với đoàn kiểm tra, toàn tỉnh hiện có 2.330 hội, trong đó có 1.401 hội có tính chất đặc thù. Cụ thể, có 83 hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, 163 hội trong phạm vi cấp huyện và 2.084 hội trong phạm vi cấp xã. Bên cạnh đó, có 4 quỹ nhân đạo từ thiện trong tỉnh. Các hội, quỹ hoạt động cơ bản ổn định, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực từ thiện, giáo dục - đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng nông thôn mới… Các hội, quỹ đều xây dựng điều lệ riêng và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ngoài những kết quả đạt được, hoạt động của các hội, quỹ vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số quỹ, hội hoạt động mang tính hình thức, chưa phản ánh được nguyện vọng và bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; một số cán bộ hội còn thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn hạn chế nên hoạt động chưa hiệu quả…

Đại diện các sở, ngành của tỉnh kiến nghị với đoàn kiểm tra đề nghị Quốc hội sớm ban hành luật về hội, trong đó quy định theo hướng: ở cấp tỉnh, việc quản lý nhà nước về hội giao cho các sở, ngành theo dõi, quản lý hoạt động theo chuyên ngành cùng cấp để phù hợp và có cơ sở pháp lý cao về quản lý nhà nước. Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về chế độ thù lao với lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù… Trung ương cần quy định cụ thể và rõ hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước theo lĩnh vực, ngành nghề mà hội hoạt động...

Đại diện đoàn kiểm tra tiếp thu các kiến nghị của tỉnh; đề nghị các sở, ngành phối hợp tốt trong công tác quản lý hoạt động của các hội, quỹ; kịp thời chấn chỉnh các tổ chức hội, nhóm hoạt động không đúng quy định...
LINH AN