Tạo điều kiện triển khai các thủ tục được nhanh gọn, minh bạch

THỨ TƯ, 15/07/2020 19:22:24

Tại phiên họp thường kỳ tháng 7, UBND tỉnh Hải Dương xem xét nhiều nội dung quan trọng như thống nhất về nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất, quản lý dự án đầu tư xây dựng...


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 
Chiều 15.7, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 7. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp; đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhất trí với nội dung tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất chênh lệch khi chuyển mục đích sử dụng đất lô TM01 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu phía tây cầu Phú Lương (TP Hải Dương). Thống nhất về nguyên tắc xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất và số tiền sử dụng đất chênh lệch nhà đầu tư phải nộp sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là hơn 12,7 tỷ đồng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo kết quả thẩm định phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi từ năm 2021. Phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và các khoản mục chi phí dựa vào các nguyên tắc, phương pháp tính theo định mức kinh tế kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành và thực tế giá thị trường. Đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện các phương án giá. Giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo để UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo quy định.

Tại phiên họp, ý kiến tham gia của các đại biểu đều khẳng định việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm là cần thiết để thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cần nêu cụ thể về thời điểm xác định mức giá chi phí lao động trong phương án giá. Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Về tờ trình quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu. Bảng giá tính lệ phí trước bạ cần thể hiện chi tiết hơn đối với từng loại nhà và công trình kiến trúc; bổ sung, cụ thể danh mục nhà và công trình kiến trúc để ngành thuế thuận lợi khi tính lệ phí. Sở Tài chính cần rà soát, xem xét lại mốc thời gian sử dụng công trình và tính tỷ lệ phần trăm cho phù hợp; phối hợp với Cục Thuế tỉnh có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính. 

Về báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2010 - 2020 và phương án, nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn cho rằng, có những thủ tục hành chính liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện còn bị ách tắc, chưa kịp thời. Còn có nội dung lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo nhưng đơn vị cấp dưới chưa triển khai, làm cho việc giải quyết công việc bị trì trệ, ảnh hưởng tới doanh nghiệp và người dân. Sở Nội vụ cần tiếp tục rà soát, đánh giá thêm để hoàn thiện báo cáo với tinh thần cải cách mạnh mẽ hơn nữa, tạo điều kiện triển khai các thủ tục được nhanh gọn, minh bạch. 

Về tờ trình dự thảo Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc ban hành quy định mới thay thế một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh rất cần thiết. Các sở, ngành, đơn vị cần gửi ý kiến tham gia bằng văn bản về Sở Xây dựng. Trong quá trình hoàn thiện nội dung, sở cần tiếp thu các ý kiến của các đơn vị; bổ sung thêm các căn cứ pháp lý làm cơ sở xây dựng dự thảo tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
PHAN ANH