Tạo đột phá từ công tác cán bộ

THỨ TƯ, 09/09/2020 12:02:58

Nhiều cấp ủy cấp huyện đang sắp xếp, luân chuyển cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên… để công tác cán bộ thực sự là khâu đột phá.


Sau đại hội, TP Hải Dương bổ nhiệm nhiều cán bộ

Nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều Đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh xác định công tác cán bộ là một trong những khâu đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV xác định  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hai cấp huyện, xã có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là 1 trong 3 khâu đột phá nhiệm kỳ này. Ngay sau đại hội, Huyện ủy Ninh Giang đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết, đặc biệt là công tác cán bộ. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 5đồng chí, trong đó có 4 Huyện ủy viên đến công tác, giữ chức Bí thư Đảng ủy các xã trong huyện. Chủ trương trên đã thay đổi tình trạng một số đồng chí cấp ủy làm việc tại một vị trí lâu năm, đồng thời khắc phục những hạn chế của đội ngũ lãnh đạo cơ sở nhằm tạo chuyển biến tích cực tại các địa phương. Với quyết tâm chính trị cao và thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, từ sau đại hội đến nay, Ninh Giang cũng đã hoàn thành sáp nhập các trường học giai đoạn 2019-2021.  

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Giang cho biết việc điều động, luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã đều bảo đảm đúng người, đúng việc và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Chủ trương trên vừa tạo điều kiện cho các đồng chí được điều động, luân chuyển rèn luyện, nâng cao trình độ, vừa gắn trách nhiệm cụ thể của từng đồng chí với kết quả công tác, sự chuyển biến ở từng địa phương. 

Huyện đang khẩn trương bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Quá trình thực hiện có sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay chưa phát sinh đơn thư về công tác cán bộ.

Xác định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có vai trò đi đầu để xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn, Đảng bộ TP Hải Dương cũng đề ra một trong những khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, thành phố đã và đang rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ và giao định mức biên chế cho các phòng, ban. Tiến hành giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Một việc chỉ có một người chịu trách nhiệm gắn với đánh giá cán bộ để sàng lọc đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

TP Hải Dương đã tích cực chuẩn bị thí điểm thi tuyển cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để lựa chọn được người xuất sắc, sau đó từng bước đề xuất mở rộng phạm vi, đối tượng gắn với xây dựng đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên, ngang tầm nhiệm vụ của đô thị loại I.

Cũng như Đảng bộ huyện Ninh Giang và TP Hải Dương, nhiều Đảng bộ cấp huyện trong tỉnh đang sắp xếp, luân chuyển cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đề ra các giải pháp để công tác cán bộ thực sự là khâu đột phá.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết địa phương xác định tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng mạnh đến hoàn thiện các kỹ năng, cập nhật kiến thức và qua công việc cụ thể, qua luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn sâu sát, kịp thời để tháo gỡ những nút thắt, trì trệ. Đặc biệt, sẽ chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật, văn hóa, đạo đức công vụ, xây dựng quy chế thống nhất trong tập thể cơ quan, đơn vị, có giao ước, cam kết trong thực thi nhiệm vụ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế…

Một trong những vấn đề cấp ủy cấp huyện đang quan tâm là đổi mới và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ. Chừng nào việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ đúng thực chất, thông qua sản phẩm và lấy hiệu quả công việc làm thước đo; không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thì công tác cán bộ mới thực sự trở thành khâu đột phá. 

HOÀNG BIÊN - TRUNG THU

Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)   

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương;

- Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng “chạy chức, chạy quyền”;

- Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện;

- Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài;

- Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ...