Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

THỨ BA, 23/02/2021 16:42:17

Sáng 23.2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập huấn trực tuyến về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Các đồng chí dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh 

Các đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Hơn 7.100 đại biểu ở 63 điểm cầu toàn quốc dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tại điểm cầu của tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”. Theo đó, việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào các nội dung: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là một trong những hoạt động kiểm tra, giám sát có quy mô nhất, quan trọng nhất, sử dụng tổng hợp nhiều hình thức giám sát của mặt trận các cấp, được diễn ra đồng loạt trong phạm vi cả nước tại các cuộc bầu cử. Qua đó giúp MTTQ Việt Nam các cấp nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, vi phạm pháp luật về bầu cử để hướng dẫn, đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của nhân dân. Đây cũng là hoạt động góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử, lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng thay mặt nhân dân tham gia vào các cơ quan đại diện, quyền lực cao nhất là Quốc hội và những đại diện xứng đáng của nhân dân tham gia làm ĐBQH, HĐND các cấp.

PV