Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

THỨ HAI, 21/09/2020 18:32:29

Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công chỉ đạo, điều hành, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì cuộc họp

Chiều 21.9, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 chủ trì cuộc họp của tiểu ban về triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái ghi nhận những cố gắng cũng như kết quả của các thành viên tiểu ban trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ không còn nhiều, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên tiểu ban bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, phối hợp chặt chẽ để chủ động chỉ đạo, điều hành, làm tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch triển khai ngay việc trang trí, tuyên truyền trực quan và chuẩn bị tổ chức các triển lãm, trưng bày, các chương trình chào mừng đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tin, bài hướng tới đại hội; chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, chuẩn bị nội dung số báo trọng tâm, phóng sự chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với thành viên khác trong tiểu ban tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, các nguồn lực bảo đảm công tác hậu cần, an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 phục vụ đại hội. Sở Tài chính chủ động tham mưu bố trí nguồn kinh phí để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp và báo cáo để giải quyết những vấn đề phát sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban đã báo cáo những kết quả đạt được trong thời gian qua, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

PV