Tập trung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

THỨ BA, 30/07/2019 16:42:04

Sáng 30.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7.


Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên tháng 7 được 
thông tin về một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông

Các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Cục Thuế tỉnh thông tin tình hình và kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm. Đại diện TP Hải Dương thông tin một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông (1804-2019), 65 năm giải phóng thành phố và lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình Trung Quốc từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây. 

Trong tháng 8, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, các báo cáo viên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người; các Nghị quyết Trung ương khóa XII; các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9...

PV