Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

THỨ TƯ, 01/07/2020 16:05:55

Công tác nhân sự phải thực sự dân chủ, khách quan, minh bạch, công tâm, không để sót người tài đức và kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương
Sáng 1.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai các nội dung được Hội nghị Trung ương 12 khóa XII và Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thông qua; đặc biệt tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản liên quan về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung tham mưu lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác nhân sự phải thực sự dân chủ, khách quan, minh bạch, công tâm, không để sót người tài đức và kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp phải làm tốt công tác giải quyết đơn thư tố cáo, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa các cơ quan. Luôn tỉnh táo, cảnh giác, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các quan điểm sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn, cơ hội. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh bảo đảm có tính khái quát cao, đầy đủ, sát thực tế và có tính khả thi. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền xứng tầm, đầy đủ ý nghĩa với những thành tựu, kết quả của đất nước, tạo khí thế cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Chủ động đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh...

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, 6 tháng đầu năm, trong điều kiện phải thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vẫn cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ít sai sót, góp phần vào thành tích chung của cả nước. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng đã cơ bản hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang tích cực, khẩn trương chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Cả nước giảm được hàng chục nghìn đầu mối, tổ đội, đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 541.890 biên chế (14,93%), vượt chỉ tiêu trước 2 năm; giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã và 38.369 thôn, tổ dân phố so với năm 2015.
PV