Thanh Hà phê chuẩn 147 khu vực bỏ phiếu

THỨ NĂM, 04/03/2021 17:25:42

Với 20 xã, thị trấn, huyện Thanh Hà có 147 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện Thanh Hà đã phê chuẩn 147 khu vực bỏ phiếu bầu cử tại các xã, thị trấn. Một số xã có nhiều khu vực bỏ phiếu như: Cẩm Chế, Thanh Hải, Thanh Quang và thị trấn Thanh Hà, mỗi đơn vị có 9 khu vực.

Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Thanh Hà hướng dẫn các xã thực hiện hoàn thiện hồ sơ người ứng cử gửi về UBBC các xã, thị trấn chậm nhất đến 17 giờ ngày 14.3.

Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để tránh tập trung đông người, UBBC huyện Thanh Hà đã thành lập một số nhóm Zalo tuyên truyền, triển khai, chuyển các văn bản, chỉ đạo nhiều vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, bảo đảm thực hiện các bước bầu cử đúng thời gian theo hướng dẫn. 

MINH NGUYÊN