​Thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh

THỨ BA, 29/01/2019 13:46:38

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa quyết định thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Đảng bộ Sở Công thương.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh gồm 78 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các chi bộ, đoàn thể trực thuộc cho phù hợp và đồng bộ với mô hình tổ chức đảng; bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và triển khai nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 
NGỌC HÙNG