Thanh Miện: 97% số chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội

THỨ BA, 02/06/2020 07:53:30

Đến ngày 1.6, có 37 trong tổng số 38 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Thanh Miện đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (chiếm 97%).

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Miện, nội dung, chương trình của các đại hội diễn ra đúng quy định, bảo đảm chất lượng, yêu cầu. Công tác bầu cử tại các đại hội đúng quy trình, dân chủ, khách quan. Các đại hội bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành theo quy định. Chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. 100% số nhân sự giới thiệu tái cử cấp ủy đều trúng cử.

Đảng bộ xã Thanh Giang, tổ chức cơ sở đảng cuối cùng của huyện sẽ tổ chức đại hội vào ngày 7 và 8.6 tới. Huyện Thanh Miện cũng đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến vào trung tuần tháng 7.2020.
PV