Thanh Miện: Còn 2 nơi chưa tổ chức bầu chức danh trưởng thôn

THỨ NĂM, 27/02/2020 10:59:13

Đến ngày 24.2, 81 trong tổng số 83 thôn, khu dân cư của huyện Thanh Miện đã bầu cử xong trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Hai thôn chưa tổ chức bầu cử là Hòa Bình và Cao Lý đều ở xã Cao Thắng do chưa hoàn thiện công tác nhân sự. Dự kiến đến cuối tháng 3, hai thôn này sẽ tổ chức bầu cử xong chức danh trưởng thôn.

Trong các ngày bầu cử, huyện Thanh Miện đã thành lập 4 đoàn giám sát và chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử tại các thôn, khu dân cư. Qua kiểm tra, các địa phương đã tổ chức bầu cử theo đúng trình tự. Tỷ lệ cử tri đại diện gia đình đi bầu trưởng thôn, khu dân cư trong toàn huyện đạt 93,4%.
ĐQ