Thành ủy Hải Dương chưa thể nhân rộng việc quản lý hồ sơ đảng viên bằng phần mềm

THỨ BA, 09/10/2018 09:33:42

Đại diện Thành ủy Hải Dương cho biết chưa thể nhân rộng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên tại các phường, xã sau một năm thực hiện thí điểm.

Nguyên nhân do trong quá trình sử dụng, phần mềm thường xuyên xuất hiện lỗi khi truy cập, thiếu linh hoạt và tính bảo mật của thông tin còn hạn chế. Do đó, hiện nay các phường, xã của thành phố vẫn tiếp tục quản lý hồ sơ đảng viên bằng cách ghi chép sổ sách và phân công cán bộ kiểm soát thông tin đảng viên thường xuyên. Thành ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm phần mềm phù hợp đáp ứng được yêu cầu quản lý hồ sơ đảng viên hiệu quả.

Trước đó tháng 10.2017, Thành ủy Hải Dương triển khai cài đặt và sử dụng thí điểm 2 phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ phường Nguyễn Trãi và Bình Hàn.
PV