Thành ủy Hải Dương khen thưởng 32 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05

THỨ SÁU, 26/07/2019 09:35:13

Thành ủy Hải Dương khen thưởng 32 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Lãnh đạo Thành ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05
Ngày 25.7, Thành ủy Hải Dương tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3 năm qua, Thành ủy Hải Dương đã chọn 5 nhiệm vụ đột phá cần tập trung giải quyết gồm: Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, đúng quy định, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu của cơ quan đơn vị; nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị; thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tăng cường chỉ đạo, kiểm soát công tác quản lý đô thị; thực hiện cải cách hành chính; xây dựng TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I.

Nhân dịp này, Thành ủy Hải Dương khen thưởng 32 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
PV