Thành ủy Hải Dương tạm dừng tổ chức 2 Đại hội Đảng bộ cơ sở

THỨ SÁU, 27/03/2020 16:36:26

Đảng bộ quân sự TP Hải Dương và phường Nam Đồng dừng tổ chức đại hội trong tuần tới để tránh tập trung đông người.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, Thành ủy Hải Dương đã quyết định tạm dừng việc tổ chức Đại hội Đảng bộ quân sự TP Hải Dương và Đại hội Đảng bộ phường Nam Đồng trong tuần tới cho tới khi có thông báo mới.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ quân sự TP Hải Dương diễn ra vào ngày 30.3. Đây là Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội của các đảng bộ cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh. 

Đảng bộ phường Nam Đồng dự kiến tổ chức đại hội vào các ngày 3 - 4.4.

PV