Thí điểm hợp nhất một số cơ quan cấp huyện

THỨ BA, 25/02/2020 13:24:17

Với một số thuận lợi, tỉnh đã đăng ký với Bộ Nội vụ thí điểm hợp nhất một số cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Có nhiều điểm tương đồng về chuyên môn, do 1 đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm nên Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách đang được đề xuất sáp nhập với Phòng Nội vụ huyện này

Nhiều cơ quan, địa phương đề nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn để tạo thuận lợi khi thực hiện hợp nhất.

Thuận lợi trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh đã đăng ký thí điểm hợp nhất các Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Thanh Miện, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương. Hợp nhất Thanh tra huyện và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy các huyện Thanh Miện, Thanh Hà và thị xã Kinh Môn. Lý do đề nghị hợp nhất là hiện nay cơ bản các địa phương này đã thực hiện Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện, Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện nên thực hiện có nhiều thuận lợi.

Theo đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện Thanh Hà, so sánh chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan có nhiều nét tương đồng nên việc hợp nhất là tất yếu. Nếu thực hiện tốt việc hợp nhất sẽ khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy công việc cho nhau giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Đây cũng là cơ hội để khai thác, huy động, sử dụng tổng lực khả năng của lực lượng cán bộ có các chuyên ngành khác nhau. Hợp nhất 2 cơ quan trên, việc xem xét, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra sẽ thuận lợi, trực tiếp, kịp thời hơn.

Hiện nay, nhiều đồng chí đang đồng thời là thủ trưởng 2cơ quan được ví như trong cảnh "1 người ở 2 nhà", việc quản lý, điều hành công việc gặp nhiều khó khăn. Đồng chí Vương Phúc Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nam Sách cho rằng việc hợp nhất các cơ quan ngoài đáp ứng yêu cầu về thu gọn bộ máy còn có thể tạo điều kiện tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 

Cán bộ, chuyên viên các cơ quan trong diện đăng ký thí điểm tuy chưa rõ thời gian sẽ thực hiện nhưng cũng khá yên tâm, tin tưởng vào việc hợp nhất. Phòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ hiện chỉ có 4 người với khối lượng công việc đồ sộ và luôn đòi hỏi khẩn trương. Theo đồng chí Phạm Thị Hải Yến, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện, chắc chắn khi hợp nhất, cơ quan sẽ tăng về lực lượng, có thể giảm áp lực về khối lượng công việc...
         
Tạo tiền đề sắp xếp hợp lý

Việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, tổ chức, địa phương thời gian qua đã phát sinh nhiều vấn đề gây lúng túng, chậm giải quyết do thiếu các hướng dẫn cụ thể, kịp thời. Trong thực tế, việc hợp nhất các cơ quan cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Còn có ý kiến băn khoăn về năng lực, trình độ của người đứng đầu cơ quan sau hợp nhất. Đồng chí Ngô Văn Sơn cho rằng thủ trưởng cơ quan hợp nhất phải là người đã kinh qua các vị trí công tác chủ chốt trong 2 cơ quan cũ, trình độ, chất lượng, năng lực đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, nhiều đồng chí cho rằng các vấn đề về chế độ, chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm hiện nay chưa phù hợp.

Về pháp lý, hiện chưa có quy định khung về số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương để làm cơ sở phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện một cách phù hợp. Cả nước cũng chưa có tổng kết đánh giá mô hình thí điểm để học tập. Các cơ quan trong diện thí điểm đều trực thuộc khối Đảng hoặc khối Nhà nước nên cần phải có các quy định bổ sung liên quan đến Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để hoạt động khi hợp nhất. Quy định về thẩm quyền quản lý công chức của Luật Cán bộ, công chức cũng phải bổ sung, sửa đổi để tạo sự thống nhất, liên thông trong bố trí, điều động công chức giữa khối đảng và khối chính quyền...

Nhiều kiến nghị đề nghị Trung ương cần tính toán, đi trước trong việc xây dựng các quy định, bổ sung các hướng dẫn liên quan, quy định cụ thể các chế độ chính sách, lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức do đang có sự khác biệt giữa 2 khối. Cần rút kinh nghiệm từ những mô hình thí điểm của các tỉnh, thành phố đã thực hiện để giảm khó khăn, phức tạp. Hy vọng, sau khi Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương đăng ký mô hình hợp nhất thí điểm cũng sẽ sớm có lộ trình, hướng dẫn phù hợp để triển khai thực hiện, tránh tình trạng mỗi nơi một cách làm, một kiểu mô hình sáp nhập, hợp nhất như trước đây.

THU MINH