Thí điểm xây dựng TP Hải Dương và TP Chí Linh là đô thị thông minh

THỨ HAI, 23/11/2020 19:38:50

Theo nhiều đại biểu, việc tỉnh thí điểm xây dựng TP Hải Dương và TP Chí Linh là đô thị thông minh là hợp lý.

>>> Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao đổi với các đại biểu dự hội nghị
Tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 23.11, các đại biểu chia thành 10 tổ tiến hành thảo luận.
  
Đã có nhiều lượt ý kiến tham gia tại phiên thảo luận. Đa số ý kiến tán thành với dự thảo Chương trình hành động trình tại hội nghị; đánh giá cao cách thức truyền đạt Nghị quyết với tinh thần đổi mới. Các ý kiến cũng thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với khát vọng phát triển, mục tiêu tổng quát và nội dung các đề án, chương trình, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.  

Thảo luận về mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, nhiều đại biểu đồng tình nhìn nhận đây là những nội dung rất mới bắt buộc phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại, bền vững trong giai đoạn tới. Về mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, một số ý kiến cho rằng việc phát triển đô thị xanh không phải chỉ là trồng nhiều cây xanh, mà phải xuất phát từ việc lập các đồ án quy hoạch; khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững và bảo vệ môi trường...

Nhiều ý kiến đồng tình với việc khai thác, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, xây dựng đô thị thông minh và sản xuất kinh doanh. Tỉnh thí điểm xây dựng TP Hải Dương và TP Chí Linh là đô thị thông minh là hợp lý... Cần xác định con người là trọng tâm. Mỗi người cần có cách nhìn đúng đắn để tiếp cận nhanh các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị. Một số đại biểu đề nghị tỉnh cần quyết liệt, triệt để ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ trong việc rà soát quy hoạch, định hướng quy hoạch vùng, khu vực, lĩnh vực phát triển và công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tạo tiền đề cho phát triển bền vững.


Các đại biểu thảo luận tại tổ
Đồng tình với các giải pháp phát triển 4 trụ cột kinh tế, một số ý kiến đề nghị coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển chính; coi trọng ngành công nghiệp mũi nhọn. Có ý kiến đề nghị không nên đưa việc mời gọi các doanh nghiệp lớn thành mục tiêu chính mà cần quan tâm đến doanh nghiệp vừa và nhỏ do các doanh nghiệp này góp phần giải quyết nhu cầu việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Về phát huy bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững, nhiều đại biểu đề cập đến việc nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên các cấp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi công việc. Tỉnh cần tăng cường cập nhật kiến thức cho cán bộ các cấp, nhất là Ủy viên BTV các cấp; có cơ chế, chính sách mạnh mẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…
Về xây dựng hệ thống chính trị, một số ý kiến đề nghị cần có đánh giá tổng thể, rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức bám sát theo yêu cầu nhiệm vụ. Xác định thay đổi thái độ của cán bộ, công chức ngay từ trong tư duy, thái độ đối với công việc được giao; đánh giá cán bộ theo nguyên tắc 5 rõ. Nhiều ý kiến đề nghị cần phân cấp hơn trong quản lý, sử dụng cán bộ; người được giao nhiệm vụ sẵn sàng nhận trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao và sẵn sàng thôi chức vụ đảm nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ. 

Tại các tổ thảo luận, nhiều ý kiến tiếp tục góp ý vào mục tiêu dự thảo Chương trình hành động và danh mục các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Sáng 24.11, hội nghị tiếp tục dành phần lớn thời gian để thảo luận tại hội trường và bế mạc.
 
PV