Thị ủy Kinh Môn: Phấn đấu 100% số bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư trong nhiệm kỳ mới

THỨ TƯ, 26/02/2020 07:39:19

Thị ủy Kinh Môn có 241 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, đã có trên 50% số chi bộ này tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đảng bộ các phường: Minh Tân, Hiệp An, Long Xuyên và các xã Thăng Long, Minh Hòa, Quang Thành đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc. 

Từ cuối năm 2019, các xã, phường của thị xã đã tiến hành bầu cử trưởng thôn, khu dân cư. Đây là bước quan trọng để lựa chọn nhân sự bầu chức danh bí thư chi bộ nhằm đạt mục tiêu 100% số bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2022.

Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn đã chọn Đảng bộ phường Hiệp An tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ khối xã, phường vào ngày 11 và 12.3; Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Hải Dương Đại hội điểm Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành trước ngày 15.3. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức xong đại hội trước ngày 30.5.
THU XUÂN