Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền

THỨ BẢY, 01/08/2020 10:36:53

Trong những năm qua, ngành tuyên giáo luôn đổi mới, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, đa dạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc của Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Những năm gần đây, tình hình an ninh nông thôn ở một số nơi trong tỉnh tiềm ẩn và phát sinh những vụ việc phức tạp. Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các phòng và Ban Tuyên giáo cấp huyện tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin và chủ động tham gia gỡ khó. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài trong tỉnh đều có sự vào cuộc tích cực, tham gia tuyên truyền, giải quyết của lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Tháng 3.2020, do phản đối việc khai thác, vận hành tại Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng mà hàng chục công dân xã An Phượng (Thanh Hà) có hành vi gây rối trật tự công cộng. Tình trạng trên kéo dài gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước sạch tại địa phương. Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Hà đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều cuộc họp, đối thoại, vận động người dân. Ban phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự trong xã... Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, huyện và những biện pháp đồng bộ, ngày 8.5, Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng đã được bàn giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý, vận hành.

Đầu năm 2016, việc tổ chức thi công khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền (Cẩm Giàng) gặp khó khăn do một số người dân địa phương cản trở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn phát sinh. Ban đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát hành 10.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp về việc triển khai dự án. Những thông tin chính thống giúp người dân nắm rõ căn cứ pháp lý, mục đích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp này. Công tác tuyên truyền đã góp phần ổn định tâm lý, tư tưởng của người dân, không để phát sinh và lan rộng những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật.

Khi xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí kịp thời, chính xác. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, sát với thực tiễn thông qua nhiều kênh khác nhau như đội ngũ báo cáo viên, thông tin báo chí, tiếp nhận đơn thư, phản ánh từ đảng viên, quần chúng.

Công tác phát hành tài liệu, bản tin và cộng tác viết tin, bài cung cấp thông tin chính thống về sự việc, vấn đề để cán bộ, đảng viên, người dân có góc nhìn khách quan, trung thực, đa chiều cũng được coi trọng, thực hiện nền nếp. Thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời ban hành hướng dẫn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và chủ động phối hợp với Sở Y tế biên tập, cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi, tờ gấp, áp phích cung cấp thông tin về dịch bệnh và cách phòng ngừa. 

Trên mặt trận thông tin, nhất là trên mạng xã hội, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, phản đối những thông tin sai lệch, xuyên tạc về dịch bệnh để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, góp phần quan trọng kiểm soát tốt dịch trong tỉnh.
HOÀNG BIÊN